Przedmiot geografii cz. 1

Nazwa geografii, etymologicznie rzecz biorąc, oznacza rysunek ziemi (mapę) lub opis ziemi; nauka zaś o ziemi, jak każda nauka, nie może poprzestać na opisaniu, skonstatowaniu faktów — to stanowi tylko jej zadanie przedwstępne — nauka musi szukać związków, przyczyn, odkrywać prawa, rządzące zjawiskami (a stąd  móc je przewidywać) — nauka musi badać.

wywóz odpadów – poznań

Geografia więc — to nauka o zjawiskach ziemskich w ich wzajemnym związku, nauka mająca za przedmiot badanie ziemi ze wszystkimi na niej zachodzącymi zjawiskami. Dla takiej nauki nazwą odpowiednią nie jest właściwie Geografia, lecz geologia, chociaż nazwą tą oznaczają dotąd zwykle tylko pewną część nauki o ziemi, obejmującą jej historię i budowę jej twardej skorupy; przy czym starają się nie dość zgodnie i niezbyt szczęśliwie wytknąć granicę między geografią (jako nauką) i geologią; nazwa zaś geografii, jako nauki, utrzymuje się uparcie. Z nazwą nauki 0 ziemi stało się to, co się zdarza z nazwami wielu pojęć: pojęcia się zmieniają, a nazwy pozostają, jako niewłaściwe, a nawet bezsensowne symbole. W celu usunięcia niewłaściwości w danym razie należałoby zarzucić dotychczasowe ciasne pojęcie geologii 1 rozszerzyć je do pojęcia nauki o całej ziemi, wraz z oceanami, atmosferą i przyrodą ożywioną do człowieka włącznie; nazwę zaś geografii należałoby stosować nie do nauki o ziemi, lecz do oznaczenia zbioru surowych materiałów do nauki o ziemi.

wywóz odpadów – poznań