Rozwój kartografii polski cz. 4

Za Stanisława Augusta kartografia nasza rozwija się równolegle z postępami jej w państwach ościennych. Z wybitnych kartografów tego czasu zasługuje na uwagę Karol Perthees, pułkownik i geograf J. K. M. Perthees zużytkowuje mapy Czakiego, współpracuje z Bakałowiczem i ks. Rostanem, astronomem, wyznaczającym współrzędne geograficzne. Praca trwała 21 lat, poszczególne obszary ujęte zostały według województw. Mapa ta, rytowana i odbita przez słynnego rytownika Tardieu’go w Paryżu, była, jak na ówczesne warunki, bardzo szczegółowa, bo w skali ok. 1:225.000.

kurs na koparke kraków

Reprodukcję przerwały rozbiory, ale rząd rosyjski kupił od Tardieu’go to, co u niego zostało. Część jej rękopisów znajduje się w Archiwum Akt Dawnych. Perthees opracował też małe jej wydanie, które przedstawił królowi; później w roku 1809 mapę tę wydał generał Komarzewski w Paryżu pod tytułem: „Carte Hydrographique de Pologne”. Z prac Perthees’a mamy jeszcze z r. 1791 „Spis geograficzno-statystyczny parafiów Królestwa Polskiego” — dzieło składające się z 12 tomów. Rok przedtem (w 1790) kosztem T. Czackiego (10.000 zł. poi.) została wykonana przez korpus inżynierów: „Mapa hydrograficzna Polski”, z podaną dokładnie niwelacją rzek i dopływów (około 4189 rzek); drukiem jej nie ogłoszono, a oryginał tej nadzwyczaj cennej mapy wywieziono do Petersburga.

kurs na koparke kraków