Rozwój kartografii Archive

Rozwój kartografii polski cz. 20

Rzeźba terenu przedstawiona jest brunatnymi poziomicami co 10 metrów na południu kraju, a co 5 m na niżu. Na ostatnio wydawanych arkuszach zaczęto ponadto dodawać cienie. Las przedstawiono barwą zieloną, wody — błękitną, granice administracyjne powiatów — pomarańczową. Szosy zaznaczono grubymi czerwonymi liniami, co uwypukla jej walory, jako mapy komunikacyjnej, ale zaciemnia pogląd na całość
Category: Rozwój kartografii

Rozwój kartografii polski cz. 19

Poprawianie mapy w terenie wymaga całych lat pracy, wskutek czego środkowa połać Polski, obejmująca z górą 100 arkuszy, czeka jeszcze na opracowanie. Mapa szczegółowa w skali 1:25.000 obejmuje 3.777 arkuszy, w formacie 37 x 44 cm każdy, co odpowiada 5 minutom szerokości i 10 minutom długości geograficznej. Dziewięć takich arkuszy odpowiada 1 arkuszowi mapy w
Category: Rozwój kartografii

Rozwój kartografii polski cz. 18

Rozwój naszej współczesnej kartografii odbywał się na drodze ciągłego udoskonalania tego prototypu, a ponieważ na obszar Polski wchodzi 482 arkusze tej mapy, które są wydawane stopniowo latami, przeto, wśród map o tej samej skali i tytule, mamy arkusze różniące się w wykonaniu, barwach, znakach i t. p. dochodzenie należności poznań Ostatecznie mapa w skali 1:100.000,
Category: Rozwój kartografii

Rozwój kartografii polski cz. 17

Topographische Uebersichtskarte d. Deutschen Reiches 1:200.000. Mapa ta, podobnie jak i poprzednie, obejmuje tylko kraje b. zaboru pruskiego, wymiar arkusza 35,5 x 27,5 cm. Rzeźba terenu przedstawiona brunatnymi, cienkimi, misternie przeprowadzonymi poziomicami, biegnącymi co 20 m, a na równinach nawet co 10 metrów; każda piąta poziomica przeprowadzona jest linią nieco grubszą, co ułatwia wraz z
Category: Rozwój kartografii

Rozwój kartografii polski cz. 16

Wielkość arkusza około 34 x 27,5 cm, pierwszy południk od Ferro, rzut — poliedryczny, miedzioryt. Prace nad tą mapą zaczęto w roku 1871, wykonując zdjęcia oryginalne w skali 1:25.000. Później wprowadzono poziomice (co 50 metrów) niezależnie od kresek, a ostatecznie oprócz wydania czarnego jest też trójbarwne, t. j. rzeźba terenu brunatna, wody błękitne, pozostałe znaki
Category: Rozwój kartografii

Rozwój kartografii polski cz. 15

Uwaga ta dotyczy zresztą nie tylko skali kresek, lecz i znaków konwencjonalnych. Muszę tu nadmienić, że niwelacji, na której oparto tę mapę, czy też rysunkom, nie zawsze można zaufać, zwłaszcza w Karpatach widzi się wielkie niedokładności w tym zakresie. Mapy te były co jakiś czas uzupełniane, a na każdym arkuszu jest data ostatniej rewizji, jednak
Category: Rozwój kartografii

Rozwój kartografii polski cz. 14

Podstawowym materiaøem kartograficznym do terytorium b. Galicji są następujące mapy austriackie: układanie bruku Spezialkarte von Oesterreich-Ungarn, w skali 1:75.000. Wydana w latach 1873—1889. Sięga ona na północ do 52°i5′ szerokości geograficznej, a na wschód do 44 30’ długości, licząc od Ferro. Każdy arkusz mapy tworzy trapez, ograniczony dwoma południkami i dwoma równoleżnikami, a obejmujący 15
Category: Rozwój kartografii

Rozwój kartografii polski cz. 13

Russische Kartę des westlichen Grenzgebietes w skali 1:25.000 obejmuje prawie cale dawne Królestwo i Litwę. Została ona powiększona fotolitograficznie z rosyjskiej mapy jednowiorstowej w skali 1:42.000. płaskowniki pa Poziomice pozostawiono w sążniach, dodając tylko przy ważniejszych punktach (cote) dodatkowo w nawiasach cyfry, oznaczające wysokości przeliczone na metry. Nazwy na ogół pozostawiono rosyjskie, załączając je przy
Category: Rozwój kartografii

Rozwój kartografii polski cz. 12

Poziomice brunatne biegną istotnie co 4,26 metra (a niekiedy co 2,13 m i wtedy oznaczone są liniami przerywanymi), ale znaczone są na przemian co 4 i 5 metrów. Jak już Z tego widać, mapa ta została przerobiona z rosyjskiej jedno- i dwuwiorstówki (4,26 m = 2 sążniom, 2,13 m — 1 sążn.), stałe punkty wysokości
Category: Rozwój kartografii

Rozwój kartografii polski cz. 11

Najważniejsze jednak braki tej mapy tkwią w tym, że jest ona już przestarzała, gdyż nie uwzględniono na niej szeregu zmian, jakie zaszły od czasu jej wydania, a więc przede wszystkim znaczne zmiany w zalesieniu i zabudowaniach. Oprócz ogromnej ilości nowych budynków odosobnionych, lub rozrostu wsi w jakimś kierunku, często powstały nowe wysiółki, nieraz leżące bliżej
Category: Rozwój kartografii