Wyprawy na Atlantyk Archive

Pierwsze wyprawy na Atlantyk cz. 16

Do tej złotej rzeki i do gwinejskiego kraju zamyślał Bethencourt rozszerzyć swoje zdobycze. Już 10. Sierpnia 1346 w dzień świętego Wawrzyńca pewien major kański kapitan, Jakób Ferrer, wypłynął dla znalezienia złotej rzeki, ale nie widziano go już więcej. Mógł też Bethencourt słyszeć, że jeszcze przed nim żeglarze normandzcy prowadzili handel z zachodnimi wybrzeżami Afryki, i
Category: Wyprawy na Atlantyk

Pierwsze wyprawy na Atlantyk cz. 15

Stolica tego państwa, Dżinnie, dokąd Islam dopiero w 12 stuleciu mógł przeniknąć, leżała podług Bu/Chalduna pomiędzy dwoma brzegami zachodniego Nilu (Nigru) i przez powodzie zamienioną została w wyspę. O tych krajach i miastach Łacinnicy bardzo wcześnie mieli wiadomości. Tak na katalońskiej mapie świata z r. 1375 znajdujemy na południu od Sahary we właściwych punktach umieszczone
Category: Wyprawy na Atlantyk

Pierwsze wyprawy na Atlantyk cz. 14

W r. 1404 rycerz, o którym mowa, miał w ręku. dziennik pewnego hiszpańskiego mnicha, który utrzymywał, że przeszedł przez Sudan aż do Abissynii, czyli mówiąc językiem owego wieku, aż do arcykapłana Jana. w Nubii i do Dongoli, i przez Kairo powrócił do Europy. Przynosił on z sobą wyborne wiadomości o wielkim mieście Melli w państwie
Category: Wyprawy na Atlantyk

Pierwsze wyprawy na Atlantyk cz. 13

Na tym się tymczasem zakończyły zdobycze w Archipelagu; normandzki rycerz objeżdżał wprawdzie okrętem inne wyspy i wylądowywał nawet na wielkiej Kanaryi, aby na wymianę dostać cennego szczawiu krwawego, i na Gomerze, aby porwać stamtąd jedną rodzinę Guanchów, przy nocnym ogniu skupioną, ale brakowało mu ludzi, aby mógł coś przedsięwziąć przeciw ludnym wyspom. Bethencourt więc 1405
Category: Wyprawy na Atlantyk

Pierwsze wyprawy na Atlantyk cz. 12

Bardzo prędko spostrzeżono, jak niedostateczne były dla wykonania zamiaru siły i środki, z którymi się wybrano. Dla tego Bethencourt uznał się za lennika korony kastylskiej, która chętnie pospieszyła z pomocą, posyłając osadnikom okręt z 80 ludźmi, żywnością i pieniądzmi. Ażeby złamać opór miejscowego króla, obwołano pewnego Guancha imieniem Asze dwudziestym czwartym dynastą wyspy, ale pretendent
Category: Wyprawy na Atlantyk

Pierwsze wyprawy na Atlantyk cz. 11

Krajowcy nie posiadali żelaza i żadnych statków, to jest już ich wtedy nie posiadali, gdyż tylko na okrętach mogli się dostać ludzie na te wyspy, co jak trabanty jakiego planety w znacznej odległości od lądu następowały po sobie. Tak więc Guanchowie przedstawiają się nam jako szczątki uzdolnionego niegdyś szczepu, który znał wyższe formy życia, dopóki
Category: Wyprawy na Atlantyk

Pierwsze wyprawy na Atlantyk cz. 10

Ale najwyższy rozwój społeczny znajdujemy na wielkiej wyspie kanaryjskiej, gdzie były dwie stolicy i 33 okręgi, i gdzie dwa państwa, Telde i Golda, każde rządzone przez króla i najwyższego kapłana, walczyły z sobą, której to okoliczności Hiszpanie zawdzięczają podbicie wyspy, albowiem wspierali słabszego króla Goldy przeciw silniejszemu. Trudno było zapanować nad bitną ludnością, Guanche bowiem
Category: Wyprawy na Atlantyk

Pierwsze wyprawy na Atlantyk cz. 9

Między 1384 a 1391 trzynastu zakonników usiłowało nawrócić mieszkańców wielkiej wyspy Kanaryjskiej na chrześcijaństwo, ale zostali przez Guanchów pozabijani. Przed połową czternastego stulecia już włoscy marynarze odkryli grupę Madery, co jest wskazówką jak już daleko od brzegów ośmielali się zapuszczać w ocean żeglarze; w tymże czasie Włosi odkryli wszystkie wyspy Azorskie. Ani Azory, ani grupa
Category: Wyprawy na Atlantyk

Pierwsze wyprawy na Atlantyk cz. 8

Wkrótce potem nadał papież bullą datowaną z Awinimu 15 listopada 1344 panowanie nad Kanariami hrabiemu Claremont i Talemont Don Luisowi de la Cerda, bardziej znanemu pod imieniem Ludwika hiszpańskiego. Królowie Kastylii i Portugalii utrzymywali wprawdzie, że nadal im się należy, przyrzekli jednak poparcie Don uisowi, przez należne uszanowanie dla apostolskiej świętości . Don Luis starał
Category: Wyprawy na Atlantyk

Pierwsze wyprawy na Atlantyk cz. 7

Późniejszą od tych odwiedzin zdaje się być wyprawa przedsiębrana za Alfonsa II. przed r. 1335 do świeżo odkrytych wysp Kanaryjskich; powróciła ona do Lizbony z płodami krajowymi i z porwanymi mieszkańcami wysp. Dokładną wiadomość o pewnej podróży do wysp Kanaryjskich przynosi nam dopiero pewien przywilej handlowy, nadany florenckim kupcom w Sewilli. Mianowicie w lipcu 1341
Category: Wyprawy na Atlantyk