Karpaty i niż

Polska jest ziemią wybitnie niżową; średnią jej wysokość obliczono na 223 metry. Co prawda średnia wysokość Europy nie jest też zbyt pokaźna, bo wynosi 330 m, ale w szczególności konfiguracja terenu jest u nas taka, że obszary górskie zajmują niespełna 4% całej powierzchni kraju, bo taki odsetek powierzchni wznosi się ponad 500 m, w czym znów tylko 2% – ponad 1000 metrów. W przeciwstawieniu do tego, obszarów leżących poniżej 200 m mamy aż 67%. Na tereny wyżynne przypada znów niewiele, bo 20% powierzchni leży na wysokościach 200 do 300 m, a tylko 9% przypada na wysokości 300 do 500 metrów. Widzimy z tego, że wyraźnie przeciwstawiają się u nas dwie krainy: Karpaty i niż, a chociaż w Polsce niżowej wyodrębnia się szereg drugorzędnych regionów, to jednak trzeba pamiętać, że pomimo całej różnorodności niżu stanowi on jednostkę geograficzną odmienną od krajobrazu właściwego górom.