Wiadomości o rozwoju geografii polski cz. 9

Uczony ten dał szereg studiów z poszczególnych okolic kraju, a ponadto wydał dwutomowe dzieło: „Ziemie dawnej Polski” (1895 i 1904), którego tom I-y, jakkolwiek przestarzały, pozostał jednak do dziś najobszerniejszym opisem Karpat.

Wśród pionierów geografii ojczystej nie można pominąć Jastrzębowskiego, który wdrażał młodzież do wycieczek i obserwacji przyrody, jak również Chałubińskiego, który swymi wycieczkami naukowymi w Tatry wzbudził zainteresowanie tymi górami.

skuteczne tabletki do moczenia nóg

Oprócz osób wymienionych, nad poszczególnymi zagadnieniami, czy terenami, pracuje cały zastęp uczonych polskich, ale brak środków naukowych uniemożliwia utrzymanie się naszej nauki na należytym poziomie. W Galicji ośrodkiem badań kraju była Komisja Fizjograficzna Akademii Umiejętności, wydająca między innymi „Atlas geologiczny Galicji”. Prace dotyczące geografii drukuje Akademia Umiejętności, Tow. Tatrzańskie, „Kosmos” we Lwowie. W Warszawie o tworzeniu społecznych ośrodków pracy geograficznej nie mogło być mowy, niemniej jednak nieoficjalnie ośrodkiem takim staje się wydawnictwo „Pamiętnika Fizjograficznego”, „Wisła” i inne. Również w końcu ubiegłego stulecia wychodzi tutaj pomnikowy „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” w 16 wielkich tomach.

skuteczne tabletki do moczenia nóg