Znaczenie nazw cz. 1

Nazwy geograficzne są jednym z przejawów stosunku człowieka do przyrody. Stwarza je już człowiek pierwotny w celu utylitarnym, ażeby ułatwić sobie porozumiewanie się w sprawie określonych miejscowości. W taki sposób powstały nazwy poszczególnych gór, dolin, osiedli, rzek, strug, pól, kęp, błot, uroczyszcz itp. Na wyższych szczeblach cywilizacji powstają nazwy krajów, obszarów administracyjnych a wreszcie obszarów geograficznych. Pierwsza kategoria nazw wywodzi się z ludu, lub zamierzchłej historii, są to nazwy trwałe; druga jest wytworem literackim i powstaje bądź w aktach administracyjnych, bądź opisach geograficznych, ale też te nazwy ulegają częstym zmianom.

Umiejętność właściwego stosowania nazw geograficznych, oraz wyciągania z nich konsekwencji geograficznych i historycznych, rozwinęła się już o tyle, że stanowi cały dział wiedzy, zwany toponomastyką, lub toponymią, stojący na rubieży pomiędzy geografią, historią i językoznawstwem.

Nazwy geograficzne są zwłaszcza dla geografii historycznej i antropogeografii tym, czym skamieliny dla geologii. Rzeczywiście, w zakresie np. rozmieszczenia plemion, lub kolonizacji, nazwy dostarczają ciekawych danych.