Polska na tle Europy cz. 3

Wreszcie południe Europy zachodniej; zajmują skomplikowane łańcuchy najmłodszych w dziejach ziemi gór, systemu alpejskiego, do którego prócz samych Alp należą Karpaty, Bałkany, Pireneje, Apeniny, Dynarydy; jako najmłodsze, bo utworzone w trzeciorzędzie, są one oczywiście i najwyższe w Europie a przez to odznaczają się i osobliwymi krajobrazami, jakich brak w poprzednio wymienionych starszych górotworach.

Geologicznie więc rzecz ujmując, wyróżniamy w budowie Europy zachodniej pięć elementów:

1) Płyty archaiczne (Bałtycką, Czeską, Podolską).

2) Góry kaledońskie, obejmujące Skandynawję i wyspy Brytańskie.

3) Niziny środkowo-europejskie.

4) Kompleks gór hercyńskich, od Atlantyku po Wisłę.

5) Systemat gór alpejskich.

A więc, budowa Europy zachodniej jest bardzo urozmaicona i złożona, tym bardziej, że wdzierają się tu z północy i południa odnogi mórz wewnętrznych. Brzegi Europy zachodniej odznaczają się niezwykłym rozczłonkowaniem, co właśnie wpływa dodatnio na rozwój komunikacji morskiej, a tym samem na rozwój cywilizacji.