Rozwój kartografii polski cz. 5

Całe w ogóle panowanie Stanisława Augusta odznacza się nadzwyczajnym ruchem w dziedzinie kartografii, którą sam król popierał i bardzo się nią interesował. Koniuszy królewski Jan Briihl, chcąc się zasłużyć królowi i Polsce, postanowił, korzystając z istniejącego już materiału, wydać w Dreźnie nową mapę Polski. W tym celu wypożyczył bardzo bogate zbiory map z biblioteki Załuskich i wywiózł je do Drezna do opracowania i reprodukcji. Śmierć przeszkodziła mu uskutecznić ten projekt, a mapy, o które się nikt na razie nie upomniał, przeważnie zaginęły. Ilość oryginalnych map, znajdujących się w bibliotece Załuskich, wynosiła przed pożyczką Briihla 404, potem pozostało tylko 153 duplikaty, które z całą biblioteką zostały wywiezione do Petersburga.

bezpłatny odbiór mebli warszawa

W końcu XVIII wieku powstają w Polsce liczne projekty sporządzenia map całej Polski na podstawie ściśle naukowej, lub też założenia specjalnej instytucji, zajmującej się kartografią i pomiarami. Zasługują na uwagę i wzmiankę następujące z nich: 1) w r. 1773 August Sułkowski podaje projekt skartowania Korony i Litwy na podstawie triangulacji; 2) w roku 1776 August Moszyński przygotował bardzo szczegółowy projekt wykonania map, obliczając, że potrzeba będzie do tego 172 astronomów, inżynierów i konduktorów oraz 576 pomocników; 3) w 1777 roku profesorowie Uniw. Wileńskiego — Poczobutt i Strzecki przedstawili królowi memoriał w sprawie sporządzenia map szczegółowych Polski i Litwy.

bezpłatny odbiór mebli warszawa