Znaczenie nazw cz. 3

Nawet te same nazwy, powtarzające się w kraju, mogły powstać w drodze osadnictwa, co jest jasne zwłaszcza wtedy, gdy, jak na przykład na północno-wschodnim Mazowszu, często bardzo do nazwy wsi dodany jest przydomek Wypychy, lub Wysiółki. Mamy więc w pow. mazowieckim – Kruszewo-Wypychy, a w pow. płockim — Kruszewo. Mamy w pow. kolneńskim— Rogienice Wielkie, R. Wypychy i R. Piaseczne, a w pow. płockim Rogienice i Rogieniczki. Co więcej, Rogienice kolneńskie należą do parafii Mały Płock, dowód oczywisty kolonizowania tych okolic przez Mazurów płockich.

Ale zmiany językowe, choćby w zakresie języka polskiego, odbijają się na przekształceniu nazw, które noszą ślady jakby erozji lingwistycznej, co wynika choćby z przykładów wyżej przytoczonych. W naszych warunkach na zmiany nazw wpływała jeszcze rola łaciny w dawnym życiu Polski. W dokumentach zazwyczaj każono nazwy, nadając im brzmienie łacińskie; dawne mapy, wykonywane przez cudzoziemców, również nie mogły podawać właściwej toponymii polskiej.