Wiadomości o rozwoju geografii polski cz. 5

Powstanie nowożytnej geografii przypadło u nas na czasy porozbiorowe. Podwaliny tej nowej nauki daje u nas Staszic (1755—1826). Przyrodnik, uczeń Buffona i innych ówczesnych znakomitości — odznaczał się świetną zdolnością obserwacyjną. Posiadał syntetyczny umysł geograficzny, pojmował rozumowo krajobraz i jego istotę, jak również związek przyrody z podłożem, w czym wyprzedza nawet uczonych Europy zachodniej.

psycholog zaburzeń odżywiania wrocław

Świetny turysta, odbywa szereg podróży, między innymi w niedostępne Tatry, gdzie pierwszy wdziera się na wysokie szczyty (np. Krywań 12/VIII 1804). Podróżuje z instrumentami, robiąc jednocześnie zbiory przyrodnicze, oraz badania topograficzne, geologiczne, statystyczne, klimatyczne, botaniczne i inne. Napisał on szereg dzieł z różnych dziedzin nauki, najwięcej jednak zdziałał dla geografii i geologii. Robi pierwsze profile w Polsce, na przykład przechodzi wzdłuż i wszerz góry Ś-to Krzyskie i przy pomocy instrumentów mierzy wysokości. W owym czasie map z oznaczonumi punktami wysokości w ogóle nie było, a profilów wskutek tego też  jeszcze nie rysowano.

psycholog zaburzeń odżywiania wrocław