Wiadomości o rozwoju geografii polski cz. 10

Na obszarze zaboru pruskiego poważne badania naukowe kraju prowadzą Niemcy, w rezultacie czego powstała obszerna literatura, z którą dziś jeszcze liczyć się musimy. Rząd rosyjski w Kongresówce robi pod tym względem znacznie mniej, przeprowadzając co najwyżej pewne badania z zakresu geologii i hydrografii, w których jest gospodarczo zainteresowany.  Natomiast na Wołyniu i Polesiu przeprowadza szereg prac podstawowych dla geografii, jak np. ekspedycja gen. Żylińskiego (1873—98), w celu osuszenia błot poleskich.

darmowy odbiór mebli warszawa

Dziś, po odzyskaniu bytu państwowego, warunki do pracy geograficznej w kraju znacznie się polepszyły. Ośrodkami badań są zakłady geograficzne, istniejące we wszystkich uniwersytetach. Poza tym instytuty państwowe: meteorologiczny, geologiczny, hydrograficzny, zarówno jak Główny Urząd Statystyczny, zbierają materiały pomocnicze dla geografii, a Wojsk. Instytut Geograficzny zaopatruje kraj w mapy topograficzne. Wyrazem społecznego zainteresowania geografią jest Polskie T-wo Geograficzne, założone w r. 1918.

darmowy odbiór mebli warszawa