Rozwój kartografii polski cz. 18

Rozwój naszej współczesnej kartografii odbywał się na drodze ciągłego udoskonalania tego prototypu, a ponieważ na obszar Polski wchodzi 482 arkusze tej mapy, które są wydawane stopniowo latami, przeto, wśród map o tej samej skali i tytule, mamy arkusze różniące się w wykonaniu, barwach, znakach i t. p.

dochodzenie należności poznań

Ostatecznie mapa w skali 1:100.000, zwana taktyczną, przedstawia się, jak następuje: Format arkusza wynosi 28 X 33 cm, co odpowiada 15 minutom szerokości i 30 minutom długości geograficznej. Rzut poliedryczny zmodyfikowany ustalony został według zasady quasi stereograficznej Roussilhe’a. Rzeźba na obszarach b. zaboru rosyjskiego przedstawiona została w poziomicach sążniowych, którym nadano nazwy metrowych, tak jak w prototypie niemieckim, to znaczy, że poziomice przeprowadzone są co 2,13 m i co 4,26 m. Tylko na obszarze b. zaboru pruskiego odpowiadają one tym samym wartościom, bo tam brano je Z podstawowych map niemieckich, opracowanych w miarach metrycznych. Na obszarze Karpat poziomice biegną co 20 m, a ponadto zastosowano jeszcze zacienianie zboczy. Mapa zasadniczo wykonana jest w barwie brunatnej (poziomice) i czarnej, ale na licznych arkuszach ponadto przedstawiono wody barwą błękitną a lasy —zieloną. Granice administracyjne (powiatowe) uwzględniono tylko częściowo, natomiast granice gmin pominięto zupełnie, przez co mapa traci znaczenie w pewnych dziedzinach życia.

dochodzenie należności poznań