Wiadomości o rozwoju geografii polski cz. 2

Wiek XV i XVI były u nas .czasem rozkwitu wiadomości geograficznych. Liczne wojny i rozwój stosunków handlowych z sąsiadami wpłynęły dodatnio na‘pogłębienie wiadomości geograficznych. Była to jednak geografia opisowa i służyła do celów utylitarnych. W w. XVI pogłębia wiadomości o Polsce Maciej Miechowita. Daje on dzieło: „Tractatus de duabus Sarmatiis et de contentis in eis“, wydane w r. 1517 w Krakowie. Dzieło nadzwyczaj wówczas popularne, wychodzi bowiem w 10 wydaniach łacińskich, 4-ch włoskich, 2-ch polskich i niemieckim.

usługi sprzątania olsztyn

Autor posiada olbrzymie wiadomości geograficzne i świetny zmysł orientacyjny Pierwszy prostuje wiadomości o krainach wschodnio-europejskich, twierdzi mianowicie, wbrew ówczesnym poglądom, iż wielkie rzeki, jak Dniepr, Dźwina, Wołga i inne, biorą początek nie w górach, jak przypuszczano, lecz w krainie płaskiej i moczarowej. O wielkim zmyśle orientacyjnym Miechowity świadczy fakt, iż wyróżnia on w Słowiańszczyźnie dwie Sarmacje: Zachodnią (europejską) – do Donu i Wschodnią (azjatycką) na wschód od Donu. Jak widać, zdawał on sobie sprawę z wyglądu obu tych obszarów, różniących się pod względem  geograficznym, kulturalnym i etnicznym.

usługi sprzątania olsztyn