Rozwój kartografii polski cz. 20

Rzeźba terenu przedstawiona jest brunatnymi poziomicami co 10 metrów na południu kraju, a co 5 m na niżu. Na ostatnio wydawanych arkuszach zaczęto ponadto dodawać cienie. Las przedstawiono barwą zieloną, wody — błękitną, granice administracyjne powiatów — pomarańczową. Szosy zaznaczono grubymi czerwonymi liniami, co uwypukla jej walory, jako mapy komunikacyjnej, ale zaciemnia pogląd na całość terenu.

odśnieżanie lublin

Międzynarodowa mapa ziemi w skali 1:miliona zaprojektowana została jeszcze w r. 1891 na Międzynarodowym Kongresie Geograficznym. Zasady jej opracowania uchwalono na konferencjach międzynarodowych w Londynie w r. 1909 i w Paryżu w r. 1913, tak, aby cała ziemia przedstawiona była jednolicie w sposób porównywalny. Na Polskę wypadło  wykonanie czterech arkuszy, a mianowicie: NN 34 (Warszawa), NN 35 (Wilno), NM 34 (Kraków) i NM 35 (Lwów). Każdy arkusz obejmuje 4 stopnie szer. i 6 stopni dług. geogr., w zmodyfikowanym rzucie stożkowym. Ukształtowanie powierzchni przedstawione jest barwnymi warstwicami, wody błękitne, drogi — czerwone, koleje żelazne i inne znaki — czarne. Wielkość liter w nazwach miast odpowiada liczebności ich mieszkańców, a znak miasta — jego kategorii administracyjnej. Nazwy geograficzne podano w kraju i zagranicą zgodnie z ich brzmieniem oficjalnym. Piękna ta mapa jest z gruntu opracowaniem polskim.

odśnieżanie lublin