Znaczenie nazw cz. 2

Niejednokrotnie lud, który wytworzył daną nazwę, zaginął, ale sama nazwa pozostała. Tak więc nazwa Tatr wywodzi się od Wołochów (rumuńskie tatra = skała), podobnie jak Toutry – na Podolu. Mamy też licznie rozsiane Tatary i Olendry (lub Holendry), mamy liczne wsie z dodatkiem – Polskie i Niemieckie, jak np. Budy Niemieckie, choć nazwy te często powstały jedynie dzięki temu, że wieś zorganizowała się na prawie niemieckim. W ogóle w wyprowadzaniu wniosków w tym zakresie należy zachować ostrożność. Np. w powiatach lipnowskim, rypińskim, gostyńskim, rozpowszechnione są wsie o nazwie Rumunki. Są to osady, założone po wyciętych lasach (raumen = opróżniać) przez kolonistów niemieckich, lub pod ich wpływem.

Niejednokrotnie też nazwy miejscowości mówią o dziejach osiedlenia okolicy, bo ludzie Nie tylko biorą nazwisko od ziemi, ale jej też nadają swoje. Już w starożytności znana była zasada, że koloniści w nowo objętych terenach nadają nazwy geograficzne z rodzinnego kraju. Mamy więc w Paranie Wisłę i Warszawę, mamy więc w Polsce: Berlin, Kaukaz, Moskwę, które musiały powstać co najmniej z udziałem Niemców i Rosjan.