Ogólne uwagi o nauczaniu geografii cz. 6

Nauka w klasie pierwszej, ujęcie w pewną całość o grubych zarysach, w pewien system wyjaśniający, to stara filozofia natury Jończyków.

Lecz ta pierwotna nauka o ziemi i świecie była zbyt niedoskonała, upadła, a raczej rozpadła się na poszczególne nauki, Geografia zeszła — zupełnie jak w naszej szkole — do podrzędnej roli opisu krajów, który był zarodkiem geografii szczegółowej.

berlin last minute wakacje

Dopiero w czasach najnowszych dzięki Humboldtowi i Ritterowi, którzy związali w jedną całość poszczególne nauki przyrodnicze („Kosmos”) i nauki przyrodnicze z humanistycznymi („Geografia porównawcza”), oraz dzięki Lyellowi i Darwinowi, którzy założyli podstawy ewolucyjnego rozważania zjawisk ziemskich, nauka o ziemi znów zjednoczyła wszystkie poszczególne nauki w jeden system (Geografia ogólna). I znów dziś, jak za czasów Jończyka Heraklita, widzimy, że „wszystko płynie”, ale wyszkoleni w naukach poszczególnych, gruntowniejsi, wnikamy bardziej szczegółowo, bardziej głęboko w niezgłębiony potok wszechrzeczy.

Już wprost z tego, cośmy mówili powyżej, to jest — z samego programu nauczania, wynika, że Geografia stanowi przedmiot wielkiej ważności w nauczaniu: stanowi ona punki wyjścia dla wszystkich nauk poszczególnych, a zarazem wspólne ich ujście — jest nauką ogniskową, centralną: przy tym nawet w odstępie między dwoma ogniskami — wspólnym punktem wyjścia i wspólnym ujściem — Geografia gra, jako Geografia szczegółowa, ważną rolę: traktując całokształt życia krajów, tworzy nić, spajającą oddzielne nauki nawet poprzez lukę tak ostrą, jak między naukami przyrodniczymi a humanistycznemu.

berlin last minute wakacje