Polska na tle Europy cz. 6

Dalej na wschód Europa rozszerza się znacznie, a następne zwężenie pomiędzy Adriatykiem a morzem Północnym posiada już 970 km szerokości; zwężenie to jest ważniejsze od poprzedniego, bo leży bliżej środka Europy; lecz drogę od jednego do drugiego morza przegradza tu wysokie, niedostępne pasmo Alp, które, choć przecięte drogami (przełęcz Brenner), niezmiernie utrudniało komunikację, szczególniej w dawnych czasach.

Potem trzon Europy zachodniej rozszerza się jeszcze bardziej – od przylądka Matapan (Grecja) do Skagen (Dania) 2.500 km, by się jeszcze raz zwęzić, między ujściami Wisły i Niemna Z jednej, a Dunaju, Dniestru i Dniepru z drugiej strony, tym razem do 1.200 km. Pomost ten, choć od poprzedniego dłuższy, jest jednak odeń ważniejszy, gdyż niema na nim przeszkód górskich i wierzchowiska rzek dwu zlewisk morskich zbliżają się bardzo do siebie; szczególnie zaś ważna jest okoliczność, że jest to ostatnie zwężenie, poza którym zaczyna się już pień lądowy Europy.