Ogólne uwagi o nauczaniu geografii cz. 2

W całej tej początkowej nauce głównym celem jest kształcenie zmysłu obserwacyjnego i zadośćuczynienie dziecięcej fantazji, nie możemy tu wdawać się zbytnio w długie wyjaśnienia; w każdym razie, już na tym stopniu należy skwapliwie korzystać ze sposobności w razie, gdy przyczynowość, związek zjawisk bije wprost w oczy, i tą oczywistą naturalnością przyczyn — wypierać z umysłów dziecięcych tkwiące w nich dziedzicznie lub przeszczepione z ciemnego domowego otoczenia pojęcia przyczyn nadnaturalnych, wyjaśnienia animistyczne — wszczepiać zarodki myślenia naukowego.

dominikana berlin last minute

W nauczaniu szkolnym, na samym początku, zanim jeszcze nauka o świecie, nauka jedna, zróżniczkuje się, rozpadnie na luźny szereg nauk oddzielnych, trzeba materiał przyswojony z obserwacji okolicy, pogadanek i lektury ująć w pewną całość związaną przyczynowo,— w pewien ogólny system; w ten sposób powstaną już zarodki trzech działów ogólnej nauki o ziemi: geografii astronomicznej, fizycznej i antropologicznej.

Budując ten system, nie powinniśmy zaniedbywać w dalszym ciągu poprzedniego bezpośredniego styksnia się z naturą (wycieczki), w ogóle — ze światem rzeczy konkretnych; w razie niemożności bezpośredniego obserwowania zjawisk naturalnych posługujemy się sztucznymi lub sprowadzonymi z daleka, jak: globus, planetarium, modele, obrazy (scioptikon), plany, mapy i tak zwane realia, tj. okazy z trzech państw przyrody, oraz wyroby ludzkie (zwiedzanie różnych muzeów).

dominikana berlin last minute