Rozwój kartografii polski cz. 9

Opracowanie to nie było dość ścisłe Z powodu braku materiaøów, gdyż robione było zdała od kraju, ma jednak dla nas znaczenie, jako mapa powstania 1863 roku. W 1872 roku wydał ją też Wolf w Hamburgu z tekstem niemieckim. Wreszcie w roku 1863 wychodzi u Dufoura w Paryżu mapa Wrotnowskiego i Chodźki w skali 1:200.000 pod tytułem: „Carte politique et routiere de 1’Europe centrale et principalement des pays slaves”. Mapa ta nie jest lepsza od poprzedniej, jednak obydwie zasługują na uznanie i podziw, jako wielkie dzieła, wykonane przez osoby prywatne.

kruszywa warszawa

Tendencje unowocześniającej się kartografii nie pozostają bez echa i w kraju. W r. 1860 prof. A. Alth wykonał mapę hipsometryczną zachodniej Galicji w skali 1:432.000. Jest ona próbą Z okresu poszukiwania metod przedstawiania rzeźby za pomocą barwnych warstwie, a zarazem syntezą rzeźby Beskidów, dotychczas niezrównaną. W dwadzieścia lat później inż. J. Witkowski zajął się opracowywaniem map hipsometrycznych całej Polski. Niestety dzieła obydwu tych twórców polskich map warstwicowych pozostały nieznane, a oryginały ich map znajdują się obecnie w zbiorach Zakładu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego.

kruszywa warszawa