Znaczenie nazw cz. 8

Że nazwy powiatów nieraz są inne niż miast powiatowych, jest to faktem znanym w różnych krajach; u nas odchylenia te raczej sprowadzają się do zmian w źródłosłowie. Tak więc należy mówić powiat leszczyński (od Leszna), średzki (od Środy), turecki (od Turku), turczański (od Turki) itd.

Nazwy jednostek, czy obszarów geograficznych, są wytworem książkowym, lud ich przeważnie nie zna; nie wie o istnieniu kompleksu, zwanego górami Świętokrzyskimi, wyżyną Lubelską, nie wie, że pewien kompleks nazywamy Beskidem Wysokim, inny znów Niskim. Jeżeli nazwy te dostały się już do miejscowego ludu, to poprzez szkolę lub książkę. Nawet pomiędzy geografami niema dotychczas zgody co do takich nazw, i terytoriów, jakie mają one obejmować. Niektóre terminy zostały już historycznie ustalone, jak Podole, czy Polesie, inne, jak Pojezierze, Pomorze, zapożyczono nawet od ludu (Pol); jeżeli jednak dany obszar nie jest wyraźnie zindywidualizowany, daje to pole do rozmaitych ujęć geograficznych, a co za tym idzie, do rozmaitego mianownictwa.