Znaczenie nazw cz. 6

Nazwy gór często pochodzą odokolicznych wsi, jak choćby góra Chęcińska, Witosławska, przy tym po różnych stronach tę samą górę mieszkańcy mogą nazywać różnie. Jest to objawem zwykłym, zwłaszcza w tych wypadkach, gdy górotwór wytwarza granicę etnograficzną, a więc przede wszystkim w Karpatach.

Rozpowszechnione bardzo na niżu polskim wydmy ludność też ponazywała w zależności od tych cech, które rzucały się w oczy, a więc często spotyka się nazwę góry lub gór Lisich, znamy górę Krzywą, Kopcową, Okrągłą, Krużkową, Grządki i wiele innych. W Poznańskiem wzgórza morenowe w różnych okolicach nazywają Kawiarni, co znów świadczy o pewnej idei przewodniej, tkwiącej w nazwach geograficznych.

Rzeki częstokroć noszą nazwę od miejscowości położonych w ich okolicach źródłowych, np. Krasna, Opatówka, Belnianka a nawet dalszych (Nur—Nurzec, Liw—Liwiec). Lud zdaje sobie sprawę, skąd rzeka płynie, i w ten sposób ją nazywa. Strugi, niemające charakteru rzek, często nazywa się tylko Strugą lub wprost Wodą. Nazwa taka wystarcza dla najbliższej okolicy, a w razie potrzeby dodaje się jeszcze — Struga płynąca od XX, np. Twarska Struga (od Twardej). Wskutek tego często rzeka w górnym biegu nosi inną nazwę, niż w dalszym. Na przykład Czarna Nida dopiero od wsi Nidy nosi tę nazwę, a wyżej nazywają ją Lubrzanką.