Znaczenie nazw cz. 5

Takie nazwy, jak Bukowno, Bukówka, Dąbrowa (w licznych odmianach), Jedlnia, Jelnia, Zuberzec, Bobrek, Biebrza, wskazują na dawną obecność odpowiednich drzewostanów, lub zwierzostanów w danej okolicy. Mosty, Zamość, Brody, Kąty dotyczą stosunków komunikacyjnych. Górny, Dolny (np. Duninów), Zagórne (np. Mąchocice) wskazują na położenie osiedli, a inne ich cechy wyjawiają nazwy złożone: Duży, Mały, Kościelny, Szlachecki, Poduchowny, lub wprost pojedyńcze, np. Końskie lub Kowale. Inne znów nazwy wzięły się od sposobu życia i zarobkowania, jak Zduńsk, Gątarze, Smolar ni a, Huta i t. p. Niezliczone Wole i Wólki są wytworem stosunków społecznych w dawnej Polsce. Bardzo rozpowszechnione są też nazwy dzierżawcze i w ogóle pochodzące od imienia ich właścicieli, lub założycieli. Taki jest Lwów, Krak-ów, Warszawa(owa), Dunin-ów, liczne Piotrkowy, Piotrowice, Piotrowiny, Dziadkowicze, Szymonowicze itp. Dość pospolitym objawem jest występowanie nazw o jednakowych końcówkach okolicami. Na północnym Mazowszu pospolite są końcówki owo, iewo, starożytnego pochodzenia, np. Jackowo, Grajewo i t. p.; spotyka się je też w Wielkopolsce. W okolicach nadniemeńskich rozpowszechniona jest końcówka dzierżawcza wicze, np. Radoszkowicze, Piesiewicze itp.