Wiadomości o rozwoju geografii polski cz. 8

W r. 1850 powołany zostaje na katedrę geografii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Była to pierwsza katedra geografii na ziemiach polskich, a zarazem jedna z pierwszych w Europie. Jednak już w r. 1853, niemile widziany przez rząd austriacki, zostaje usunięty, a katedra — skasowana. Wkrótce po śmierci Pola, bo w r. 1877, zjawia się prekursor nowoczesnego kierunku w naszej geografii  — uczeń Richthofena, Wacław Nałkowski (ur. 1852, um. 1911). Przeciwstawiając się koncepcjom geograficznym ówczesnych historyków, daje on świetną syntezę geograficzną Polski, którą przedstawia jako całość geograficzną, związaną ogólną cechą przejściowości (Geograficzny rzut oka na dawną Polskę, 1887). Gromadzone przez niego do tej tezy przez całe życie materiały i studia opublikowane zostały w postaci niewykończonej, dopiero po śmierci, p. t. „Materiały do geografii Polski”, w r. 1914.

fit catering wrocław

W r. 1877 wskrzeszona zostaje katedra geografii na Uniwersytecie Krakowskim, którą do r. 1916 zajmował F. Szwarcenberg-Czerny, a w kilka lat później utworzona została katedra geografii w Uniwersytecie Lwowskim, obsadzona przez A. Rehmana.

fit catering wrocław