Rozwój kartografii polski cz. 6

Popierani przez Chreptowicza, otrzymali pieniądze, sprowadzili instrumenty i rozpoczęli pracę na Litwie; 4) prymas Michał Poniatowski, współzawodnicząc z innymi w popieraniu kartografii, rozesłał w 1784 roku okólnik do wszystkich proboszczów celem zebrania wiadomości, potrzebnych do wydania nowej mapy Polski; 5) w 1787 roku Józef Kromer, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, podaje projekt założenia korpusu inżynierów, względnie kartografów i topografów; 6) najciekawszy jednak był, zainicjowany i popierany przez Czackiego, projekt Śniadeckiego i Radwańskiego, złożony Komisji Skarbowej w roku 1780.

dobry psycholog wrocław

Polegał on na tym, że miano wymierzyć łuk jednego południka i równoleżnika, przechodzącego przez Polskę, przeprowadzić triangulację i niwelację całego kraju, wyliczyć współrzędne geograficzne wszystkich miast powiatowych, uwzględnić obszernie hydrografię i orografię kraju. Instrumenty miały być zamówione w Anglii i wykonane pod dozorem posła polskiego. Projekt ten, stojący na poziomie przodującym, nie został uskuteczniony wskutek rozbiorów. Później, za czasów Napoleona, interesowano się bardzo mapami, ze względu na potrzeby wojenne. W Warszawie była nawet założona ekspozytura „Depot de la guerre” pod mianem „biura topograficznego”. Robiono tam mapy szczegółowe niektórych miejscowości, brzegów rzek, dróg, okolic twierdz, etc. Napoleon był pierwszym wodzem, który umiał zastosować mapy szczegółowe i wyzyskać je należycie; w pochodzie na Moskwę wieziono za nim dwa wozy map. Oprócz Francuzów, w tym okresie pracowali nad pomiarami naszego kraju i Polacy; dziś jeszcze Warszawie w „Archiwum Akt Dawnych” znajduje się zbiór map z tego czasu.

dobry psycholog wrocław