Rozwój kartografii polski cz. 19

Poprawianie mapy w terenie wymaga całych lat pracy, wskutek czego środkowa połać Polski, obejmująca z górą 100 arkuszy, czeka jeszcze na opracowanie.

Mapa szczegółowa w skali 1:25.000 obejmuje 3.777 arkuszy, w formacie 37 x 44 cm każdy, co odpowiada 5 minutom szerokości i 10 minutom długości geograficznej. Dziewięć takich arkuszy odpowiada 1 arkuszowi mapy w skali 1:100.000. Dotychczas wydano około 1000 arkuszy, które, jakkolwiek poprawiane w terenie, obciążone są jednak różnicami pochodzącymi z ich prototypów. Rzeźba terenu przedstawiona jest poziomicami, według tych samych zasad, co na mapie poprzednio omówionej, ponieważ zaś mapy austriackie były najgorsze, przeto i nasze mapy obszarów galicyjskich są mniej wierne od pozostałych. Granic gmin i ta mapa nie podaje, co ze względu na jej dużą skalę przynosi jej już ujmę. Mapa zasadniczo wykonana jest w jednym kolorze, chociaż pewne arkusze, ze względu na turystykę, wydano w odbitkach wielobarwnych.

dachy lublin

Mapa w skali 1:300.000, zwana operacyjną, obejmuje Polskę na 38 arkuszach, formatu 37 x 44 cm, czyli arkusz obejmuje 1 stopień szerokości i 2 stopnie długości geograficznej. Taki jeden arkusz odpowiada 16 arkuszom mapy w skali 1:100.000.

dachy lublin