Rozwój kartografii polski cz. 13

Russische Kartę des westlichen Grenzgebietes w skali 1:25.000 obejmuje prawie cale dawne Królestwo i Litwę. Została ona powiększona fotolitograficznie z rosyjskiej mapy jednowiorstowej w skali 1:42.000.

płaskowniki pa

Poziomice pozostawiono w sążniach, dodając tylko przy ważniejszych punktach (cote) dodatkowo w nawiasach cyfry, oznaczające wysokości przeliczone na metry. Nazwy na ogół pozostawiono rosyjskie, załączając je przy większych miejscowościach w transkrypcji niemieckiej. Znaki konwencjonalne, sieć współrzędnych geograficznych i t. p. zachowano takie, jak w pierwowzorze rosyjskim. Na obszar jednego arkusza dwuwiorstówki idzie 9 arkuszy tej przeróbki w skali 1:25.000, wskutek czego numeracja arkuszy jest podobnie zawiła, jak i rosyjskiej jednowiorstówki. Jest to pośpieszne wojenne wydanie, mało wyraźne, gdyż tylko w jednym czarnym kolorze (niektóre arkusze odbito zielono). Zawiera ona wszystkie wady przestarzałego pierwowzoru, choć opracowano tę mapę w roku 1914.

płaskowniki pa