Rozwój kartografii polski cz. 11

Najważniejsze jednak braki tej mapy tkwią w tym, że jest ona już przestarzała, gdyż nie uwzględniono na niej szeregu zmian, jakie zaszły od czasu jej wydania, a więc przede wszystkim znaczne zmiany w zalesieniu i zabudowaniach. Oprócz ogromnej ilości nowych budynków odosobnionych, lub rozrostu wsi w jakimś kierunku, często powstały nowe wysiółki, nieraz leżące bliżej wsi, noszącej odmienną nazwę, niż ich metropolia.

wibroflotacja

Z tych samych oryginalnych planów, z których opracowano poprzednią mapę, wykonano jeszcze jedną w skali 1:42.000, t. z. jedno wiorsto wkę. Arkusiki są tu jeszcze mniejsze (24,5 X 21,5 cm), cała mapa w jednej barwie czarnej, co czyni ją mniej przejrzystą, niż poprzednia. Zresztą wszystkie uwagi, uczynione o poprzedniej, dotyczą też tej. Poza tym istnieją też rosyjskie plany w skali 1:21.000 (pół wiorsty w calu), wykonane na podstawie oryginalnego zdjęcia w terenie, przez redukcje których opracowano wyżej wymienione mapy.

Wymienione mapy rosyjskie zostały wydane w przeróbkach przez Niemców. Pierwsza z nich w skali 1:84.000 została zredukowana do 1:100.000 i wydana pod nazwą Kartę des westlichen Russlands. Zasadniczo cała ta mapa wydana jest jako poziomicowa w dwóch barwach.

wibroflotacja