Rozwój kartografii polski cz. 10

Wszystko to, co dotychczas było powiedziane o mapach Polski, posiada znaczenie tylko historyczne. Ale mocarstwa zaborcze, zainteresowane naszym krajem, jako teatrem wojny, stworzyły bogatą i piękną kartografię Polski, dlatego też musimy rozejrzeć się w tym, co zostało wykonane przez sztaby wojskowe państw ościennych. W tym celu rozpatrzymy kolejno te z pośród map topograficznych, które mają dla nas znaczenie, jako podstawowy materiał kartograficzny.

piasek warszawa

Z pośród map rosyjskich taką jest: Nowa topograficzeskaja karta zapadnoj Rossii, w skali 1:84.000, czyli 2 wiorsty w calu angielskim. Zaczęto ją wydawać od roku 1883, w arkuszach o rozmiarach 43 — 36 % cm, choć istnieje też wydanie w większych arkuszach. Wykonano ją w dwóch kolorach, czarnym i brunatnym, a wydanie na arkuszach większych tylko w barwie czarnej. Rzeźba przedstawiona jest za pomocą poziomic (izohipsy) barwy brunatnej, biegną one co dwa sążnie, a w miejscach, według topografa, ważniejszych, co sążeń i wtedy są oznaczone linią przerywaną. Rzeźba terenu przedstawiona jest na ogół wiernie, natomiast wielkie rzeki przedstawione są źle, gdyż zdejmowane były przy różnych wodostanach, a nie wprowadzono odpowiednich poprawek w rysunku. Mapa wykonana jest czysto i przejrzyście.

piasek warszawa