Polska na tle Europy cz. 5

Europa jest najmniej wyodrębniona ze wszystkich części świata. Jest ona właściwie jak gdyby tylko półwyspem Azji; to też dla określenia całości lądu europejsko-azjatyckiego używana jest nazwa Eurazji. Pień tego lądu obejmuje całą Europę wschodnią, a bardziej na zachód zaczyna się część półwyspowa, zróżniczkowana coraz bardziej ku zachodowi. W ten półwysep Europejski wdzierają się z północy i z południa dwa morza śródziemne — kolebki dwóch kultur zachodnioeuropejskich: kultura romańska rozwinęła się nad brzegami morza Śródziemnego, germańska – nad brzegami Bałtyku i morza Północnego (Niemieckiego).

Na owym półwyspie zachodniej Europy wyróżnia się szereg rozszerzeń i przewężeń lądu. Zwężenia te, czyli pomosty, ułatwiają komunikację pomiędzy dwoma morzami śródziemnymi, i dlatego posiadają wielkie znaczenie geograficzne.

Pierwszy od zachodu taki pomost — pomost Francuski — ma zaledwie 370 km szerokości; jest więc wąski, lecz rola jego jest względnie nieznaczna, bo występuje na samym krańcu Europy.