Przedmiot geografii cz. 2

Tak lub inaczej nazwana nauka o ziemi w najobszerniejszym, a choćby nawet i ciaśniejszym pojęciu , natrafia poza kwestą nazwy na drugą, jeszcze ważniejszą trudność: trudność ścisłego określenia przedmiotu jej badań. Bo jakkolwiek ziemia jest przedmiotem ściśle określonym, jednakże to nie usuwa trudności ścisłego określenia przedmiotu nauki o ziemi; albowiem różne zjawiska ziemskie, już od […]
Kategoria: Przedmiot geografii

Przedmiot geografii cz. 1

Nazwa geografii, etymologicznie rzecz biorąc, oznacza rysunek ziemi (mapę) lub opis ziemi; nauka zaś o ziemi, jak każda nauka, nie może poprzestać na opisaniu, skonstatowaniu faktów — to stanowi tylko jej zadanie przedwstępne — nauka musi szukać związków, przyczyn, odkrywać prawa, rządzące zjawiskami (a stąd  móc je przewidywać) — nauka musi badać. wywóz odpadów – […]
Kategoria: Przedmiot geografii